DW RACING  
  Od 2009 roku prevádzkujeme v rámci podpory aj profesionálny team ktorý združuje jazdcov z celého Slovenska. Aktívne sa zúčastňujeme downhillových pretekov po celom Slovensku, hlavne sa zameriavame na Slovenský pohár v zjazde. Každoročne robíme nábor nových členov a pracujeme s nimi po celý rok.